من به تو کمک می کنم بتوانی در یک هفته مثل نسخه پیچ های حرفه ای نسخه ها رابخوانی، حتی اگر تا امروزیک نسخه هم دست نگرفته ای!!!

null logo-samandehi