چرا دارونگار بوجود آمد؟

به نام خدا شاید برای شما هم این سوال بوجود آید که چرا سایت دارو نگار راساختم؟ سالها پیش من هم مثل خیلیها با انگیزه وعلاقه ی زیادی وارد دانشگاه آزادشدم وخوشحال از اینکه باتحصیل در رشته مورد علاقه ام خیلی زود میتونم به اهداف  و شغل مورد علاقه ام برسم ومیتونم در اون موفق […]