داروهای یخچالی کدامند؟

داروهای یخچالی کدامند؟ دمای مناسب برای نگهداری اکثر داروها،دمای اتاق یا ۵-۲۵ درجه سانتیگراد می باشد، اما در این میان داروهایی هستند که به داروهای یخچالی معروفند.

آیاتو هم این اشتباهات رادر نسخه پیچی انجام میدهی؟

آیا شما هم این اشتباهات  را در نسخه پیچی انجام می دهی؟

آیا تو هم این اشتباهات  را در نسخه پیچی انجام می دهی؟ به عنوان یک نسخه پیچ تازه کار یا قدیمی وباتجربه بعید است که هر کدام از ما حداقل یکی از این اشتباهات را در طول روز انجام ندهیم.

توباید همیشه تازه کار بمانی!!

توبایدهمیشه تازه کار بمانی!!! چندماهی میشد که به عنوان کارآموز نسخه پیچی در داروخانه استخدام شده بود. امابایدهمه  کار می کرد به جز نسخه پیچی. جسارت  روزهای اول را نداشت کم طاقت شده بود و با کوچکترین تلنگری می شکست.حتی چند بار جلوی جمع بغض کرده بود. ازصبح که وارد داروخانه شده بود قفسه هاراتمیز […]

سرم ها واصطلاحات مربوط به آنها

سلام امروز می خواهیم سرم ها وکار بردهایشان را باهم بررسی کنیم.معمولا سرمها به دوشکل ۵۰۰ccو۱۰۰۰ccدرکارتن های ۲۰و۱۲عددی به داروخانه ها عرضه می شوند. سرم هاییکه در اکثر داروخانه ها مصرف دارند: سرم نمکی۹% سرم قندی۵% سرم قندی نمکی سرم ۱/۳،۲/۳ سرم رینگر سرم شست وشو

دارو با برند یا ژنریک؟

دارو با برند یا ژنریک؟ جوان جذابی به نظر می رسید با تیپ اسپرت وحدودا۲۸،۲۷ساله. از یه ماشین پرشیای  نقره ای رنگ تمیز پیاده شد و وارد داروخانه شد. در را که باز کرد بوی ادکلن تندش زودتر از خودش به من رسید.خیلی مودبانه سلام کرد واز من یه برگ ژلوفن خواست.از جلودستم یه برگ […]

چگونه شغل شما، شما را می کشد؟

چگونه شغل شما، شما را می کشد؟ یکی از ویژگی های شغلی ما وجود تنش واسترس در محیط داروخانه است که ما روزانه با اون مواجه هستیم استرس هایی که ممکن است از سمت مشتری ،مدیر داوخانه،مسئول فنی ،همکاران ویانهایتا ازطرف خود ما به ما وارد شود که در هر صورت بسیار مهلک ودارای اثرات […]

داروهای پرکاربرد هر داروخانه کدامند؟

لیست داروهای پرکاربرد هر داروخانه کدامند؟ برای کسی که تازه در داروخانه استخدام شده یادگیری لیست داروهای پرکاربرد هر داروخانه جز قدم های اول برای یادگیری بیش از هزار قلم داروی موجود در هر داروخانه است . هر داروخانه ای بسته به نزدیکی ودوری به مطب های متخصص ویا درمانگاهها وهمچنین موقعیت آن داروخانه در شهر […]

چگونه otc را یاد بگیریم؟

اموزش نسخه خوانی

چگونه  otc را یاد بگیریم؟ تازه تو داروخانه مشغول به کار شده بود . از قبل هم سابقه کار نداشت اما اعتماد به نفس خوبی داشت . خیلی مشتاق به کار بود . چند دقیقه ای میشدکه داروخانه خلوت شده بود .دکتر با تلفن مشغول سفارش دارو بود . او درحالی که توقفسه داروها انگار […]

چطور در یک روز جای داروها رو یادبگیریم؟

سوالی که در اولین روزهای کاری هرکارآموزی از خود میپرسداین است که چطور در یک روز جای داروهارو یادبگیرم؟ جز اولین چالش های دوره کار آموزی یادگیری جای داروهای مختلف می باشد و بین هزار قلم داروی مختلف واقعا کار سخت و پر استرسی است. من هم در شروع کارم  این چالش راداشتم وچون داروهارا […]

اولین روز کاری در داروخانه، پر از هیجان وبه یادماندنی

روز اول کار در داروخانه

روزهای اول کاری در داروخانه روزهای اول کار در داروخانه احتمالا جزو سخت ترین وخاطره انگیزترین روزهاست! شمابه محیطی وارد می شوید که احتمالا آشنایی زیادی بامحیط کاری، قوانین آن محیط و کسانی که در انجا کار می کنند  وقفسه های دارویی وبهداشتی وغیره… نداریدبنا براین اگر رفتار درستی داشته باشید وشروع خوبی داشته باشید  […]